آخرین خبرها

طرح های جدید بلکا و پوشش های سلولزی

طرح های جدید بلکا و پوشش های سلولزی آسان تکس

http://www.asantex.ir/asantex-gallery/jadid/asantex.ir-001%20%282%29.jpg

طرح های بلکا امروزه بسیار متنوع می باشد تا جایی که با هر رنگ و سلیقه ای قابل درسترس می باشد و می تواند نیاز ما را برآورده سازد.

http://www.asantex.ir/asantex-gallery/jadid/asantex.ir-001%20%283%29.jpg

توجه داشته باشید که رنگ بلکا برای سقف نیز کاربرد دارد و به راحتی می توانید از آن ها برای دیوار و سقف ها استفاده کنید.

http://www.asantex.ir/asantex-gallery/jadid/asantex.ir-001%20%283%29.jpg

http://www.asantex.ir/asantex-gallery/jadid/asantex.ir-001%20%284%29.jpg

http://www.asantex.ir/asantex-gallery/jadid/asantex.ir-001%20%285%29.jpg

http://www.asantex.ir/asantex-gallery/jadid/asantex.ir-001%20%285%29.jpg

http://www.asantex.ir/asantex-gallery/jadid/asantex.ir-001%20%281%29.jpg

http://www.asantex.ir/asantex-gallery/jadid/asantex.ir-001%20%286%29.jpg

http://www.asantex.ir/asantex-gallery/jadid/asantex.ir-001%20%287%29.jpg

http://www.asantex.ir/asantex-gallery/jadid/asantex.ir-001%20%288%29.jpg

http://www.asantex.ir/asantex-gallery/jadid/asantex.ir-001%20%289%29.jpg

http://www.lymo.ir/up/uploads/1552036946.gif دانلود تمامی کاتالوگ طرح های جدید بلکا و پوشش های سلولزی

Check Also

مقایسه بلکا با کاغذ دیواری

مقایسه بلکا و کاغذ دیواری : بلکا برای استفاده در دیوارها و سقف های داخلی ...